Windows:

Nestopia v1.40 Binary
Nestopia v1.40 Language Pack (last updated 21 June 2008)
Nestopia v1.40 Source Code

Linux:

Nestopia Linux

Mac OS:

Nestopia Mac OS
OpenNestopia